สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แอโรบิคเพื่อชุมชน

 กิจกรรม แอโรบิคเพื่อชุมชน ตลาดสามย่าน

    ตลาดสามย่านร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันจัดโครงการ กิจกรรมแอโรบิค
เพื่อชุมชน กิจกรรมแอโรบิค จัดกิจกรรมทุกวัน เวลา 16.00 - 16.30 น.
บริเวณ ลานหลังตลาดสามย่าน

    

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

view