สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการปฎิบัติธรรม

กิจกรรม โครงการ ปฎิบัติธรรม (สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรม)

            ตลาดสามย่านร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์สันต์ภาพและสำนักงานเขตปทุมวัน จัดโครงการจัดปฎิบัติธรรม สำหรับชาวตลาดสามย่านและชุมชนที่อยู่ไกล้เคียงและประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อสร้างสันติสุขในตัวและครอบครัว 

กำหนดเวลา

ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 - 20.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

สถานที่ปฎิบัติธรรม 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารตลาดสามย่าน


                                                                          รูปภาพกิจกรรม 

   
   
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

view