สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตลาดสามย่านแห่งใหม่

ตลาดสามย่านแห่งใหม่

                      

                ตลาดสามย่านเป็นตัวอย่างตลาดสดที่มีมาตรฐาน มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน มีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นตลาดที่ใส่ใจดูแลคุณภาพและบริการ และเป็นตลาดตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร กำกับดูแลโดยส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ของของสด ศูนย์อาหารทะเล สินค้าเบ็ดเตล็ด อาหารแห้ง ดอกไม้ ร้านอาหารเลิศรส ของฝาก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ชั้น 1    : ประกอบด้วย แผงค้า 98 แผง ร้านค้า 22 ร้าน และ KIOSK (ซุ้ม) 8 ร้าน

   ชั้น 2    : ประกอบด้วย ร้านอาหาร 17 ร้าน และร้านค้าพื้นที่พิเศษ

   ชั้นลอย : เป็นสำนักงาน และห้องประชุม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     ภาพบรรยากาศ ตลาดสามย่านใหม่ 


 
                                ตลาดสดจะอยู่ชั้นล่าง และทุกร้านจะมีป้ายชื่อร้านและชื่อสินค้าที่จำหน่าย

               

                     ชั้น 2 เป็นร้านอาหารนานาชนิด มุมอร่อยตลาดสามย่าน ราคาไม่แพงต้องมาลอง

                                                                                    
               

 

view