สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การดำเนินการอาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ณ ตลาดสามย่าน

รองศาสตราจารย์  นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ในงานกิจกรรมดำเนินการอาหารปลอดภัยในตลาดสด ช่วงเทศการปีใหม่ เพื่อการกระตุ้นเร่งรัดพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้บริโภค และสร้างกระแสการดำเนินการอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view