http://www.masqokc.com/MASQ%20AUDIO/Canon%20in%20D.wma http://www.samyanmarket.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สมัครสมาชิก

 ประวัติ

 สินค้ายอดนิยม

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/06/2009
อัพเดท16/08/2013
ผู้เข้าชม493,228
เปิดเพจ1,119,892

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

ประวัติ

แผงค้า

แผงเช่า

รางวัล

สินค้ายอดนิยม

ประกวดราคา

กิจกรรม

ถ่ายทำรายการ "เรื่องเล่าข่าวดี" ช่อง 3 @กุ๋ยฉ่ายเจ๊นา และกุ๋ยฉ่ายอาม่า 23 ม.ค. 2556

มอบของขวัญ และอาหารในงานวันเด็กให้กับโรงเรียนปทุมวัน 11 ม.ค.2556

ถ่ายทำรายการ "รู้รสรู้รวย" @ร้านทูเดย์สเต็ก 29 ม.ค. 2556

ถ่ายทำรายการ "ลูกทุ่งตลาดสด" @ร้านทูเดย์สเต็ก 23 ม.ค. 2556

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 22 ก.พ. 2556

บริจาคโลหิต 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน

ทำบุญศาลพระพรหม 13.06.56

หล่อเทียนเข้าพรรษา

แอโรบิคเพื่อชุมชน

โครงการปฎิบัติธรรม

รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมตลาดสามย่าน 6 ก.พ. 2556

ถ่ายทำรายการเชฟมือทอง ช่อง 5 เชฟเอียน คุณพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย 5 ก.พ. 2556

สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เข้ามาตรวจสอบเครื่องชั่งประจำปี 2556 7 ก.พ. 2556

มอบของขวัญปีใหม่ 2556 แจกผ้ากันเปื้อนกับผู้เช่า 15 ม.ค. 2556

Thank You Party 25 มกราคม 2556

วันเด็ก 19 มกราคม 2556

ตักบาตรปีใหม่ 12 มกราคม 2556

การดำเนินการอาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

งานอาหารปลอดภัย และวันล้างมือโลก

แฟนพันธุ์แท้ตลาดสามย่าน

แผนที่

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ค้า

ติ-ชม ร้องเรียน

ประวัติ ตลาดสามย่าน

ประวัติตลาดสามย่าน (เดิม)

                         

    ตลาดสามย่านตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณจุฬาลงกรณ์ซอย 15 ตรงข้ามโรงภาพยนตร์สามย่านรามา (เดิม) (ช่องต่อหัวมุมถนนพระราม 4 และถนนพญาไท) มีบริเวณที่ดินประมาณ 2.92 ไร่ เป็นอาคารที่ก่อสร้างมาพร้อมการทำสัญญาบูรณะปรับปรุง เขตอาคารพาณิชย์ ซึ่งบริษัท วังใหม่ จำกัด เป็นดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเป็นกิจการรตลาดเอกชน ใช้ชื่อว่า "ตลาดสามย่าน" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมามอบให้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ดังนั้นฝ่ายทรัพย์สินจึงกำหนดแผนงานปรับปรุงอาคารตลาดสามย่านโดยพัฒนาให้เป็นตลาดที่คงการบริการแก่ชุมชนในระดับเดิมแต่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมาตรการทางความสะอาดเป็นสำคัญ การจัดแผงต้องโปร่ง ไม่แออัด เช่นที่เป็นอยู่เดิม เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดตัวอย่างสมกับที่เป็นตลาดที่อยู่เคียงข้างเขตการศึกษา เริ่มดำเนินการด้วยการศึกษา เริ่มดำเนินการศึกษาและวิจัยของคณะอาจารย์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงเริ่มออกแบบปรับปรุงโดยคงสภาพโครงสร้างโครงสร้างเดิมแต่ปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม การจัดแผงภายใน และเน้นหนักเครื่องระบบสาธารณูปโภคการปรับปรุงเริ่มเมื่อเดือน เมษายน 2530 และเสร็จสมบูรณ์เดือนธันวาคม 2530 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารและถนนโดนรอบทั้งสิน 3,841,953.5 บาท

การจัดแผงภายในตลาด

ชั้นล่าง พื้นที่ใช้สอย 3,600 ตร.ม.  เป็นแผงจำหน่ายของสด 238 แผง

ชั้นสอง พื้นที่ใช้สอย 2,500 ตร.ม.  เป็นแผงจำหน่ายอาหาร   56 แผง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับผู้ค้า

- จัดบริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นระยะ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า พัดลม แสงสว่าง เครื่องเสียง และระบบสุขาภิบาล อย่างพร้อมมูล

- ห้องเก็บของชั้นบนอาคารสำหรับไว้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น

- ระบบการจัดเก็บขณะอย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาคั้งค้างของขณะในแต่ละวัน

สำหรับผู้มาใช้บริการ

- จัดระบบจราจรให้สะดวกเมื่อมาใช้บริการ

- ความสะอาดในพื้นที่ ความสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ความโปร่งแสงไม่แออัด

- ควบคุมการจำหน่ายสินค้าให้อยู่ในราคาเป็นธรรม

- ห้องสุขาอย่างดี แบ่งเป็นสุขา ชาย-หญิง เพื่อให้ผู้มาจ่ายตลาดหรือรับประทานอาหารสามารถมาใช้บริการได้


ประวัติสามย่าน (ปัจจุบัน)

                          

ที่มาของโครงการณ์ ตลาดสามย่านแห่งใหม่

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของตลาดสดสามย่านที่มีความจำเป็นกับวีถีชีวิตคนไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชุมชนมหาวิทยาลัย   และชุมชนบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการย้ายตลาดเดิม    ซึงมีสภาพไม่เอื่ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากและได้ก่อสร้างตลาดสามย่านแห่งใหม่บริเวณระหว่างซอยจุฬาฯ  32  และ  34  ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่และเหมาะสมกว่า อีกทั้งไกล้กับ  ศูนย์รวมส่วนราชการ  หน่วยงานต่างของมหาวิทยาลัย   และอาคารจามจุรี 9 ซื่งเป็นอาคารจอดรถรอบรับรถได้ 800 กว่าคัน  ซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดให้มีตลาดสดแห่งใหม่ที่มีสภาพเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีระบบสาธารณูปโภค ที่ครบถ้วนและเป็นตัวอย่างของตลาดสดที่ดีมีมาตรฐานที่ให้ความสำคัญด้านความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เป็นตัวอย่างตลาดสดที่ดีมีคุณภาพ คงความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดสด
 สามารถรองรับการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

2.เป็นการอนุรักษ์วีถีชุมชนของ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป และธำรงไว้ซึงความมีซื่อเสียง ของตลาดแห่งนี้ให้อยู่คู่จุฬาฯต่อไป

3.เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการตลาดมีคุณภาพและมีมาตรฐาน


ที่ตั้ง/ลักษณะโครงการ

บริเวณระหว่างซอยจุฬาฯ 32 และ 34 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 4 ไร่ แบ่งเป้น

    พื้นที่ใช้สอย 7522 ตารางเมตร
    พื้นที่จัดภูมิทัศน์ 4430 ตารางเมตร
    ลานจอดรถ 120 คัน และสามารถจอดรถที่อาคารจามจุรี 9 ซึ่งรองรับรถประมาณ 800 คัน

ตึกจามจุรี 9
อาคารจอดรถ จามจุรี๙

ลักษณะอาคารแบ่งเป็น 2 ชั้น และชั้นลอย

   ชั้น 1    : ประกอบด้วย แผงค้า 98 แผง ร้านค้า 22 ร้าน และ KIOSK (ซุ้ม) 8 ร้าน

   ชั้น 2    : ประกอบด้วย ร้านอาหาร 17 ร้าน และร้านค้าพื้นที่พิเศษ

   ชั้นลอย : เป็นสำนักงาน และห้องประชุม


ตลาดสามย่าน

ชั้นสอง ตลาดสามย่าน
               รูปภาพบางส่วนคัดมาจากเว็บ Google ขอพระคุณท่านเจ้ารูปต้นฉบับรูปนะคะ

view

นาฬิกา

Alternative content

สินค้า

ปฎิทิน

« September 2013»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจ

ท่านรู้จักตลาดสามย่านแห่งใหม่จากแหล่งใด
สื่อโฆษณาแนะนำต่างๆ
มีคนแนะแนะนำ
ใกล้บ้าน
 

จดหมายข่าว

อีเมล์

view
the one card, scb m, citi grab, citi ready credit, tmb so smart, ktc visa platinum